الرئيسية / مدينة جرجيس / الرياضة بجرجيس / Ligue 2: Calendrier général des groupes A et B

Ligue 2: Calendrier général des groupes A et B

Voici le calendrier des compétitions de la saison 2013-2014 du groupe A en Ligue 2

tunisie_ligue_2
Poule A
J01 : ASD-ASA / ESBK-ESZ / ASG-ASK /CSH-SCBA / EOSB-CSM
J02 : ASK-CSH / ESZ-SCBA / ASA-ASG / ESBK-CSM / ASD-EOSB
J03 : CSM-ASD / CSH-ESZ / SCBA-ASA / ASG-ESBK / EOSB-ASK
J04 : ASD-ESBK / ESZ-ASG / ASK-ASA / CSM-SCBA / CSH-EOSB
J05 : SCBA-ASD / ASA/CSM / ESBK-ASK / ASG-CSH / ESZ-EOSB
J06 : ASD-ASG / ASK-ESZ / ASA-ESBK / CSH-CSM / EOSB-SCBA
J07 : ESZ-ASD /SCBA-ASK / ESBK-CSH / CSM-ASG / EOSB-ASA
J08 : ASD-ASK / CSM-ESZ / CSH-ASA/ ESBK-SCBA / ASG-EOSB
J09 : ASG-SCBA / ASA-ESZ / ASD-CSH / ASK-CSM / EOSB-ESBK

Poule B
J01 : SRS-JS / CSK-USBG / FCH-OK / ESHS-SSS / COT-ES
J02 : OK-ESHS / USBG-SSS / JS-FCH / CSK-ES / SRS-COT
J03 : ES-SRS / ESHS-USBG / SSS-JS / FCH-CSK / COT-OK
J04 : SRS-CSK / USBG-FCH / OK-JS / ES-SSS / ESHS-COT
J05 : SSS-SRS / JS-ES / CSK-OK / FCH-ESHS / USBG-COT
J06 : SRS-FCH / OK-USBG/ JS-CSK / ESHS-ES / COT-SSS
J07 : USBG-SRS / SSS-OK / CSK-ESHS / ES-FCH / COT-JS
J08 : SRS-OK / ES-USBG / ESHS-JS / CSK-SSS / FCH-COT
J09 : FCH-SSS / JS-USBG / SRS-ESHS / OK-ES / COT-CSK

Les compétitions de la Ligue 2 devraient débuter le 18 septembre prochain